přejít na horní menu přejít na levé menu přejít na hlavní text kontakty

Řízená osobní asistence:

 • odpovídá principům hnutí Independent Living jen vzdáleně,
 • je při ní nutná koordinace průběhu služby zvenčí,
 • je určena lidem, kteří si nedovedou sami vybrat, školit a průběžně instruovat osobní asistenty sami, nebo to nechtějí dělat,
 • je uvedena v zákoně 108/06 Sb. v §39,
 • poskytuje ji registrovaný poskytovatel,
 • z toho vyplývá, že osobní asistenti musí mít předepsané vzdělání,
 • osobní asistenti přicházejí ke klientovi jako odborníci, kteří mají zodpovědnost za průběh služby,
 • poskytovatel je povinen splňovat požadavky na standardy kvality služby.Sebeurčující osobní asistence

 • odpovídá plně principům hnutí Independent Living,
 • klient si řídí osobní asistenci sám, sám určuje, jak bude služba vypadat,
 • klient sám si vybírá, školí a průběžně instruuje své osobní asistenty,
 • možnost mít takovou péči je uvedena v zákoně 108/06 Sb. v §24, 29, 83,
 • klient sám si domlouvá s osobním asistentem (fyzickou osobou), za jakých podmínek služba probíhá, sám si s ním sjednává čas i částku, za niž ji poskytuje,
 • klient si školí své osobní asistenty podle svého zdravotního postižení a osobnostních charakteristik,
 • za průběh služby je zodpovědný klient, který je s osobním asistentem v rovnocenném partnerském vztahu a o průběhu služby se s ním domlouvá (osobní asistent má právo veto, pokud tím neohrozí klienta na zdraví nebo dokonce na životě),
 • klient sám kontroluje kvalitu služby.

Dobrovolná osobní asistence

 • může ji zprostředkovávat organizace,
 • může si ji dohodnout sám klient,
 • podle toho, kdo ji zařizuje, se řídí její pravidla i průběh, může tedy být i jako řízená i jako sebeurčující,
 • poskytuje se bez úplaty (klient může nabídnout stravu apod.).

Společenská osobní asistence

 • liší se především obsahem - při ní se poskytují nejčastěji doprovody a společnost (předčítání, rozhovor atp.),
 • neposkytují se limitní úkony, tj. pro uspokojení biologických potřeb, nebo pololimitní, tj. úklid, nákup, pochůzky apod.
 • neposkytují ji organizace zaregistrované podle 108/06 Sb., ale jiné agentury nebo fyzické osoby,
 • podle toho, kdo ji zařizuje, se řídí její pravidla i průběh, může tedy být i jako řízená i jako sebeurčující,
 • platba za služby není omezena výše uvedeným zákonem.

JH březen ’08

Přihlášení

Dotují nás

esf

Sponzorují nás

jrk