přejít na horní menu přejít na levé menu přejít na hlavní text kontakty

APOA, z.s. připravila pro své členy-poskytovatele služby osobní asistence ucelený materiál, z něhož lze vyjít při přípravě vlastního kursu pro akreditaci.
Absolvent kursu bude znát standardy kvality sociálních služeb tak, jak jsou uvedeny ve vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb., základy mezilidské komunikace, psychologie, psychopatologie a somatologie, bude ovládat psychohygienu, získá znalosti o ochraně zdraví, o zákonných normách a etice pracovníka v sociálních službách. Bude dodržovat základy prevence vzniku závislosti uživatelů na sociální službě. Bude používat ty metody sociální práce, které jsou potřebné pro konkrétního klienta.
Podle toho, které moduly zvláštní části vzdělávání absolvuje, bude mít potřebné speciální znalosti a bude umět zacházet s osobami s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, kombinovaným smyslovým, s kombinovaným tělesným a mentálním, s duševním postižením, se seniory i se dětmi se zdravotním postižením. Absolvent bude znát příčiny jednotlivých zdravotních postižení a komplikace s nimi spojené, příslušné kompenzační pomůcky, bude zvládat pomoc při limitních, pololimitních i společenských potřebách uživatelů a bude vyškolen i v podpoře rodinám klientů.

Omlouváme se - další informace o programu jsou přístupné jen platícím členům APOA, z.s.
Pokud se hodláte stát našimi členy, klikněte na přihlášku do APOA.

Přihlášení

Dotují nás

esf

Sponzorují nás

jrk