přejít na horní menu přejít na levé menu přejít na hlavní text kontakty

Hledáte pomoc?

  • Jste poskytovatel a potřebujete poradit se standardy kvality sociálních služeb?
  • Jste poskytovatel sociálních služeb a chtěl byste je rozšířit o osobní asistenci? Klikněte na Brožurku pro poskytovatele osobní asistence.
  • Jste poskytovatel nebo člověk se zdravotním postižením a hodláte se stát členem APOA? Klikněte na Přihlášky do APOA.
  • Jste člověk se zdravotním postižením a nevíte, jak si najít, vybrat, vyškolit nebo instruovat osobního asistenta? Hledejte v nabídce vzdělávacího programu "Učme se a učme".
  • Jste člověk se zdravotním postižením nebo někoho takového máte v rodině a chtěli byste se dozvědět Co je osobní asistence?
  • Jste osobní asistent a hledáte informace o Programu vzdělávání osobních asistentů?
  • Jste student sociální práce a hodily by se vám texty týkající se problematiky osobní asistence?
  • Jste odborník sociální práce a zajímáte se o to, co se děje v osobní asistenci? Klikněte na APOA AKTUÁLNĚ.

Chcete pomoci?

Lidé se zdravotním postižením mají možnost díky osobní asistenci žít jako ostatní lidé ve společnosti: bydlet v bytě (nikoliv v ústavu), vzdělávat se, pracovat, mít rodinu, navštěvovat kulturní akce atp.
Osobní asistenti jim totiž pomáhají dělat všechno, co by dělali sami, kdyby jim nebránilo zdravotní postižení. Práce osobního asistenta je velmi náročná fyzicky i psychicky,
ale z příspěvku na péči ji řádně mohou zaplatit jen osoby, které nepotřebují mnoho péče. Znamená to, že právě ti lidé, kteří mají nejtěžší zdravotní postižení a je pro ně nezbytná čtyřiadvacetihodinová osobní asistence, nemají dost prostředků, aby ji mohli financovat. Jen někteří mají to štěstí, že jim osobní asistenci dělají také dobrovolníci, rodina nebo přátelé, a tak mohou i navzdory svému velmi těžkému zdravotnímu postižení žít důstojně a plnohodnotně.

Rozhodnutím darovat finanční částku podpoříte nejen lidi s nejtěžším zdravotním postižením, ale také osobní asistenty, tzn. výjimečné lidi, ochotné i za cenu vlastního nepohodlí, námahy, ba i obětí umožnit svým bližním žít životem, který se co nejvíc blíží běžnému způsobu. ... Více

Přihlášení

Dotují nás

esf

Sponzorují nás

jrk